Convocatoria para a inclusión ou actulización dos datos no Censo público de asociacións estudantís e axudas para accións participativas e asociacionismo da Universidade de Vigo

Convocatoria - ano 2018

Inclusión dunha asociación no Censo (impresos e documentación).

 • Anexo I.a
 • Anexo II: Compoñentes da xunta directiva
 • Acta de constitución da asociación estudantil, debidamente asinada por todos os promotores.
 • Certificación da súa condición de asociación estudantil, asinada por todos os promoteres.
 • Fotocopia do CIF da asociación.
 • Estatutos da asocación estudantil, asinada en todas as páxinas polos promotores e visados pola Xunta.
 • Certificación da conta bancaria, selada pola entidade, a nome da asociación estudantil.
 • Fotocopia do libro de asociados, Indicarase o nome e apelidos, DNI/NIE e a titulación na que se atopan matriculados na Universidade de Vigo o estudantado membros da asociación, que non poderán ser menos do 50% do total dos socios.
 • Copia de NIF/NIE da persoa que ostenta a presidencia e do resto de promotores.
 • Programa de actividades para o ano 2018, cunha breve descrición de obxectivos e contidos, sendo imprescindible presentar un orzamento de gastos e ingresos previstos. Ten que estar aprobada en asemblea, polo que é preciso que remitan unha copia, debidamente asinada, da súa aprobación.

Actualización dos datos no Censo (impresos e documentación).

 • Anexo I.a
 • Anexo II: Compoñentes da xunta directiva
 • Relación de asociados no presente curso (ou copia do libro de asociados). Indicarase: nome, apelidos, NIF/NIE e a titulación na que se atopan matriculados os membros da asociación estudantil que sexan estutdantes da Universidade de Vigo. Estes últimos non poderán constituir unha porcentaxe inferior ao 50% do total de socios e socias.
 • Síntese da actividade da asociación estudantil durante o ano 2017, con referencia ao funcionamento, programas levados a cabo, sendo imprescindible presentar un resumo dos orzamentos executados e grado de participación nas actividades. A programación ten que estar aprobada en asemblea, polo que é preciso remitan unha copia, debidamente asinada, da súa aprobación.

Solicitude de axudas para accións participativas e asociacionismo (impresos e documentación).

 • Anexo I.b
 • Datos da actividade (Anexo II)
 • Orzamento etimado da actividade (Anexo III)
 • Informe no que se especifique con mais detalle o interese e alcance da actividade, incluíndo un breve currículo das persoas ou grupos de participantes.
 • Documento acreditativo da concesión de subvencións, axudas, ingresos externos á Universidade de Vigo que financien a devandita (indicando a contía da subvención), de ser o caso.
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal