Cursos 2016/2017

COMO EXPOÑER O TEU TRABALLO DE INVESTIGACIÓN (AC00811)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 18 ao 27 de abril de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
ANÁLISE AVANZADO DA INFORMACIÓN (MICROSOFT EXCEL) (AC00638)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría Industrial

Duración

Dp 26 de maio ao 16 de xuño de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

40 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 986812244

Correo electrónico: armesto@uvigo.es

 
II XORNADAS SOBRE DEREITO DEPORTIVO. DEREITOS HUMANOS, CINE E DEPORTE (AC00859)

Centro organizador

Departamento de Dereito Público

Duración

Do 3 ao 26 de abril de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 988668845

Correo electrónico: ines@uvigo.es

 
ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS: AS CLAVES DO ÉXITO (AC00858)

Centro organizador

Dpto. de Economía Financieira e Contabilidade

Duración

Do 31 de marzo ao 4 de abril de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 988368720

Correo electrónico: patricio@uvigo.es

 
OBRADOIRO DE XESTIÓN DO MULTILINGÜISMO NAS AULAS (AC00753)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 29 de marzo ao 6 de abril de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
REDACTA CON CLARIDADE E MELLORA A TÚA REDACCIÓN (AC00861)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

do 27 de marzo ao 7 de abril de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

15 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
ACTIVIDADE FÍSICA E ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA NENOS E MAIORES (AC00729)

Centro organizador

Facultade de CC da Educación de Ourense e Club Ximnasio 2000 Ourense

Duración

Do 3 de marzo ao 7 de abril de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 988387187

Correo electrónico: pinod@uvigo.es

 
GALEGO; ACTUALÍZATE (AC00860)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 1 de marzo ao 7 de abril de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

40 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
ESCRIBIR EN INTERNET (AC00812)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 1 ao 31 de marzo de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

25 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
CURSO DE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (AC00665)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 1 ao 31 de marzo de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
CURSO DE REDACCIÓN E DESEÑO DE TRABALLOS ACADÉMICOS E DE INVESTIGACIÓN (AC00666)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 1 ao 31 de marzo de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
MÁIS ALÁ DO GOOGLE. COMO BUSCAR E XESTIONAR INFORMACIÓN PARA UN TRABALLO ACADÉMICO (15ª EDICIÓN) (AC00548)

Centro organizador

Biblioteca Universitaria de Vigo

Duración

Do 13 de febreiro ao 17 de marzo de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 986813843

Correo electrónico: referencia@uvigo.es

 
APPS E APLICACIÓN WEB CON HTML5 (AC00857)

Centro organizador

Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Duración

Do 17 de febreiro ao 7 de abril de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

53 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Correo electrónico: amador@uvigo.es

 
CURSO DE EXTENSIÓN CULTURAL (AC00663)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 7 de febreiro ao 11 de maio de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

75 horas de traballo

Data autorización

23/01/2017

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
XVI CURSO COMPLEMENTARIO EN INICIACIÓN AO AUTOCAD (AC00846)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría Industrial

Duración

Do 23 ao 27 de xaneiro de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

16/11/2016

 
DESEÑO DE SISTEMAS ENCAIXADOS EN FPGAS CON XILINX VIVADO (AC00849)

Centro organizador

Departamento de Tecnoloxía Electrónica

Duración

Do 18 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

16/11/2016

 
FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO NA NUBE CON ONSHAPE (AC00847)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría Industrial

Duración

Do 13 de xaneiro ao 10 de febreiro de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

35 horas de traballo

Data autorización

16/11/2016

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO E O EMPRENDEMENTO (AC00848)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

Do 24 de novembro de 2016 ao 24 de febreiro de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

16/11/2016

 
XXII WORKSHOP DE CONTABILIDADE E CONTROL DE XESTIÓN MEMORIAL RAYMOND KONOPKA (AC00850)

Centro organizador

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Duración

DO 9 ao 20 de xaneiro de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

16/11/2016

 
INTERVENCIÓN SOCIEDUCATIVA CON PERSOAS AFECTADAS POR ALZHEIMER (AC00851)

Centro organizador

Facultade de CC da Educación de Ourense

Facultade de Ciencias da Educación de Ourense

Duración

Do 3 de febreiro ao 31 de marzo de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

60 horas de traballo

Data autorización

16/11/2016

 
VI ENCONTRO DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN. AS ARTES DECORATIVAS. APROXIMACIÓN A SÚA CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN

Centro organizador

Vicerreitoría do campus de Pontevedra

Duración

Do 16 ao 18 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

1 crédito de libre elección

Data autorización

16/11/2016

 
XIV CURSO DE INTRODUCIÓN Á BOLSA (AC00547)

Centro organizador

Departamento de Economía Financeira e Contabilidade

Duración

Do 27 de outubro ao 8 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

32 horas de traballo

Data autorización

16/11/2016

 
MÁIS ALÁ DE GOOGLE. COMO BUSCAR E XESTIONAR INFORMACIÓN PARA UN TRABALLO ACADÉMICO (14ª EDICIÓN) (AC00548)

Centro organizador

Biblioteca Universitaria de Vigo

Duración

Do 24 de outubro ao 25 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

06/09/2016

Contacto

Teléfono: 986813843

Correo electrónico: referencia@uvigo.es

 
FUNDAMENTOS DE CÁLCULO TÉCNICO E CIENTÍFICO CON MATLAB (AC00721)

Centro organizador

Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas

Duración

Do 14 de outubro ao 11 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

25 horas de traballo

Data autorización

06/09/2016

Contacto

Teléfono: ---

Correo electrónico: armesto@uvigo.es

 
SEMINARIO CONXUNTO SOBRE TURISMO (AC00823)

Centro organizador

Facultade de CC. Empresariais e Turismo

Duración

Do 2 ao 6 de outubro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

35 horas de traballo

Data autorización

06/09/2016

Contacto

Teléfono: ---

Correo electrónico: edeprada@uvigo.es

 
REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS COMÚNS DE TELECOMUNICACIÓNS (ICT) 1ª EDICIÓN (AC00824)

Centro organizador

Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Por favor escriba aquí o nome do centro...

Duración

Do 1 de outubro ao 15 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

Por favor escriba aquí o número do créditos...

Data autorización

06/09/2016

Contacto

Teléfono: 986812151

Correo electrónico: cursoict@uvigo.es

 
SPIN 2016: CREANDO CULTURA EMPRENDEDORA (AC00825)

Centro organizador

Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas

Duración

Do 29 de setembro ao 1 de outubro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

19 horas de traballo

Data autorización

06/09/2016

Contacto

Teléfono: 647343376

Correo electrónico: dir.transfer@uvigo.es

 
COMO EXPOÑER O TEU TRABALLO DE INVESTIGACIÓN (AC00811)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

do 15 ao 24 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
CURSO DE ACHEGAMENTO Á LINGUA E CULTURA GALEGAS (AC00754)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 7 de novembro ao 1 de decembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
CURSO DE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (AC00609)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 2 de novembro ao 2 de decembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
CURSO BÁSICO DE LNGUAXE SANITARIA (AC00752)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

do 17 ao 27 de outbro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
ESCRIBIR EN INTERNET (AC00812)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 3 de outubro ao 4 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

25 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
CURSO DE REDACCIÓN E DESEÑO DE TRABALLOS ACADÉMICOS E DE INVESTIGACIÓN (AC00608)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 3 de outubro ao 4 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
CURSO DE EXTENSIÓN CULTURAL (AC00663)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 15 de setembro ao 15 de decembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

75 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: 986813574

Correo electrónico: anl@uvigo.es

 
DIDÁCTICA DA FICCIÓN E CREACIÓN LITERARIA (AC00716)

Centro organizador

Departamento de Filoloxía Galega e Latina

Duración

Do 12 de setembro ao 22 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

60 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: 636694616

Correo electrónico: ramong@uvigo.es

 
OS RETOS DAS NOVAS HUMANIDADES (AC00810)

Centro organizador

Facultade de Historia de Ourense

Duración

Do 12 ao 14 de setembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

12 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: ---

Correo electrónico: sdefho@uvigo.es

 
FERRAMENTAS DE APOIO E COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA ESTUDANTES NA ÁREA EMPRESARIAL (AC00813)

Centro organizador

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Duración

Do 12 de setembro ao 10 de outubro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: ---

Correo electrónico: javiss@uvigo.es

 
MEET-UVIGO (VOLUNTARIADO) (AC00808)

Centro organizador

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado

Duración

Do 1 de setembro de 2016 ao 31 de maio de 2017

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

41,5 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: 986812035

Correo electrónico: innovacion.educativa@uvigo.es

 
COÑECE A BIBLIOTECA E APRENDE A BUSCAR, AVALIAR E UTILIZAR A INFORMACIÓN (CURSO 2016-2017) (AC00795)

Centro organizador

Biblioteca Universitaria de Vigo

Duración

O longo do ano académico 2016-17 (virtual)

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986813843

Correo electrónico: referencia@uvigo.es

 
COMO AFRONTAR O TEU TFG (CURSO 2016-2017) (AC00796)

Centro organizador

Biblioteca Universitaria de Vigo

Duración

Ao longo do ano académico 2016-17 (virtual)

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986813843

Correo electrónico: referencia@uvigo.es

 
PROGRAMACIÓN POR INTERNET CON PHP (AC00801)

Centro organizador

Dpto. de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Duración

Do 14 de outubro ao 2 de decembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

53 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Correo electrónico: amador@uvigo.es

 
PENSAR NO CINE VIII: MULLER, VIOLENCIA E IGUALDADE (AC00799)

Centro organizador

Facultade de CC da Educación de Ourense

Duración

Do 29 de setembro ao 15 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

32 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Correo electrónico: lameiras@uvigo.es

 
XORNADA: TRABALLANDO EN IGUALDADE (AC00794)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

28 de setembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

7 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986130110

Correo electrónico: insercionlaboral@uvigo.es

 
I COLOQUIO INTERNACIONAL LETRAS ESCARLATA. MULLER, CORPO E REPRESENTACIÓN (AC00797)

Centro organizador

Facultade de Filoloxía e Tradución. Filoloxía Galega e Latina

Duración

22 e 23 de setembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

11 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986812359

Correo electrónico: bermudezteresa@uvigo.es

 
CURSO COMPLEMENTARIO: "DESENVOLVEMENTO E PROXECTOS SEGUNDO DESIGN THINKING" (AC00791)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Duración

Do 12 ao 16 de setembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986813468

 
CURSO COMPLEMENTARIO "INICIACIÓN Á METODOLOXÍA DESIGN THINKING" (AC00790

Centro organizador

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Duración

Do 5 ao 16 de setembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

60 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986813468

 
MASCULINIDADES: FORMAS DE SER HOME (AC00792)

Centro organizador

Facultade de CC da Educación de Ourense

Duración

Do 7 de setembro ao 10 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

40 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Correo electrónico: agueda@uvigo.es

 
HISTORIAS DE MULLERES (AC00758)

Centro organizador

Facultade de Historia

Duración

Do 20 ao 21 de outubro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

8 horas de traballo

Data autorización

17/03/2016

 
II CICLO DE CONFERENCIAS: UNHA MIRADA DE XÉNERO (AC00761)

Centro organizador

Facultade de Ciencias da Educación de Ourense

Duración

Do 5 de outubro ao 8 de novembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

8 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
 
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal