Cursos 2015/2016

 

CURSO DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSAIS ORIENTADAS AO MEET-UVIGO (AC00809)

Centro organizador

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado

Duración

do 30 de maio ao 2 de setembro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

98,5 horas de traballo

Data autorización

07/07/2016

Contacto

Teléfono: 986812035

Correo electrónico: innovacion.educativa@uvigo.es

 
CARTA DE PRESENTACIÓN E CURRICULUM VITAE (AC00744)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

15 de xullo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986818710

Correo electrónico: emprego@uvigo.es

 
O PROCESO DE SELECCIÓN: TEST PSICOTÉCNICOS, DINÁMICA DE GRUPO E ENTREVISTA DE SELECCIÓN (AC00746)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

15 de xullo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986818710

Correo electrónico: emprego@uvigo.es

 
DESEÑO, PROGRAMACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS. 2ª EIDICIÓN (AC00800)

Centro organizador

Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Duración

Do 12 ao 21 de xullo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

53 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Correo electrónico: amador@uvigo.es

 
COÑÉCETE A TI MESMO: O TEU PROXECTO PROFESIONAL (AC00766)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

12 de xullo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986818710

Correo electrónico: emprego@uvigo.es

 
CURSO COMPLEMENTARIO "INTRODUCIÓN Á CIBERSEGURIDADE" (AC00789)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Duración

Do 11 ao 22 de xullo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

40 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986811966

Correo electrónico: inhigo@uvigo.es

 
IDENTIDADE DIXITAL E EMPREGO (AC00802)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

5 e 6 de xullo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986818710

Correo electrónico: emprego@uvigo.es

 
COMO E ONDE BUSCAR TRABALLO (AC00747)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

5 de xullo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986818710

Correo electrónico: emprego@uvigo.es

 
RETOS NA CONSTRUCIÓN DO MERCADO INTERIOR EUROPEO: COOPERACIÓN XUDICIAL EN MATERIA MERCANTIL, CIVIL E PENAL. MÓDULO JEAN MONNET (AC00793)

Centro organizador

Dpto. de Dereito Público

Duración

Do 6 ao 15 de xuño de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

2 créditos de libre elección ou 43 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Teléfono: 986813887

Correo electrónico: inma@uvigo.es

 
PROMOCIÓN JAVA 2ª EDICIÓN (AC00788)

Centro organizador

Dpto. de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Duración

Do 31 de maio ao 9 de xuño de 206

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

52 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Correo electrónico: amador@uvigo.es

 
X CONGRESO DO CENTRO DE ESTUDIOS CHAMOSO LAMAS. O HOME E O MEDIO: OS ESTUDOS COMARCAIS COMO BASE DA INVESTIGACIÓN (AC00798)

Centro organizador

Dpto. de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Duración

Do 14 ao 16 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

2 créditos de libre elección ou 31 horas de traballo

Data autorización

26/05/2016

Contacto

Correo electrónico: rricoy@uvigo.es

 
FORO DE ARTE, CULTURA E EDUCACIÓN (AC00764)

Centro organizador

Vicerreitoría do campus de Pontevedra

Duración

6 e 7 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

12 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
O MEU PRIMEIRO CONTRATO LABORAL: ASPECTOS LEGAIS E ORGANIZATIVOS (AC00748)

Centro organizador

Área de empregro e emprendemento

Duración

5 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
O PROCESO DE SELECCIÓN: TEST PSICOTÉCNICOS, DINÁMICA DE GRUPOS E ENTREVISTAS DE SELECCIÓN (AC00746)

Centro organizador

Área de emprego e emprendemento

Duración

5 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
CARTA DE PRESENTACIÓN E CURRICULUM VITAE (AC00744)

Centro organizador

Área de emprego e emprendemento

Duración

5 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
CURSO COMPLEMENTARIO DE COMUNICACIÓN E PROTOCOLO XVI. V XORNADAS INTERNACIONAIS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL E IMAXE PÚBLICA (AC00768)

Centro organizador

Departamento de psicoloxía evolutiva e comunicación

Duración

4 e 5 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
II FORO CONSELLO SOCIAL UNIVERSIDADE E SOCIEDADE: UNIVERSIDADE, SAÍDAS PROFESIONAIS E SOCIEDADE (AC00767)

Centro organizador

Departamento de psicoloxía evolutiva e comunicación

Duración

3 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
COMO E ONDE BUSCAR TRABALLO (AC00474)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

3 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
COÑÉCETE A TI MESMO: O TEU PROXECTO PROFESIONAL (AC00766)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Por favor escriba aquí o nome do centro...

Duración

3 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
SEMINARIO CONXUNTO-SEMANA INTERNACIONAL 2016 (AC00765)

Centro organizador

Facultade de CC Empresariais e Turismo

Duración

Do 19 ao 22 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
LINGUAXE XURÍDICA E MEDIOS DE COMUNICACIÓN (AC00763)

Centro organizador

Centro Asociado da UNED de Ourense

Duración

Do 8 ao 22 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
CAURSO DE FORMACIÓN ESTATÍSTICA AVANZADA CON R PARA PROFESIONAIS DA SAÚDE (AC00762)

Centro organizador

Departamento de estatística e investigación operativa

Duración

Do 1 de abril ao 15 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

31 horas de traballo

Data autorización

31/03/2016

 
PRIMEIRAS XORNADAS: HISTORIOGRAFÍA E MUNDO ACTUAL (AC00751)

Centro organizador

Centro Asociado da UNED de Ourense

Duración

7 e 8 de marzo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

12 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
I XORNADAS SOBRE DEREITO DEPORTIVO (AC00759)

Centro organizador

Departamento de Dereito Público

Duración

Do 11 ao 22 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
REDACCIÓN DE INFORMES DE AVALIACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES (AC00756)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría de Minas

Duración

Do 8 de abril ao 12 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

50 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
CURSO DE ACHEGAMENTO Á LINGUA E CULTURA GALEGAS (AC00754)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Por favor escriba aquí o nome do centro...

Duración

Do 5 de abril ao 6 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

1 crédito de libre elección ou 20 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
CURSO DE LINGUAXE E REDACCIÓN XURÍDICA (AC00755)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 5 de abril ao 5 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

1 crédito de libre elección ou 20 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
EMPRESA FAMILIAR: GOBERNO E SUCESIÓN (AC00629)

Centro organizador

Facultade de Ciencias e Turismo de Ourense

Duración

Do 12 ao 20 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
CURSO DE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (AC00665)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 4 de abril ao 4 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

1 crédito de libre elección ou 20 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
MAIS ALÁ DO GOOGLE. COMO BUSCAR E XESTIONAR INFORMACIÓN PARA UN TRABALLO ACADÉMICO (13ª EDICIÓN) (AC00548)

Centro organizador

Biblioteca Universitaria de Vigo

Duración

Do 28 de marzo ao 29 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
XXXIII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA: FILOSOFÍA E POLÍTICA (AC00757)

Centro organizador

Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Duración

Do 28 de marzo ao 1 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
ANÁLISE DA INSTITUCIÓN MILITAR NO PANORAMA ACTUAL, UNHA PERSPECTIVA XURÍDICA (AC.00760)

Centro organizador

Delegación de alumnos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Duración

17 de marzo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
CURSO BÁSICO DE LINGUAXE SANITARIA (AC00752)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 7 ao 17 de marzo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
CONVERTE A TÚA IDEA NUN NEGOCIO EN 9 PASOS (AC00749)

Centro organizador

Delegación de alumnos de Enxeñería de Telecomunicación

Duración

Do 1 de marzo ao 7 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
CURSO DE REDACCIÓN E DESEÑO DE TRABALLOS ACADÉMICOS E DE INVESTIGACIÓN (AC00666)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 1 de marzo ao 1 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

1 crédito de libre elección ou 20 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
OBRADOIRO DE XESTIÓN DO MULTILINGÜISMO NAS AULAS (AC00753)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 1 ao 17 de marzo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
COMUNICACIÓN 3,0: VERBAL, VISUAL, XESTUAL (AC00750)

Centro organizador

Delegación de Alumnos de Enxeñería de Telecomunicación

Duración

Do 29 de febreiro ao 6 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
O MEU PRIMEIRO CONTRATO LABORAL: ASPECTOS LEGAIS E ORGANIZATIVOS (AC00748)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

Todas as titulacións

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
COMO E ONDE BUSCAR TRABALLO (AC00747)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

23 de febreiro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
O PROCESO DE SELECCIÓN: TEST PSICOTÉCNICOS, DINÁMICAS DE GRUPO E ENTREVISTAS DE SELECCIÓN (AC00746)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

23 de febreiro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
CURSO DE EXTENSIÓN CULTURAL (AC00663)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 16 de febreiro ao 12 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

75 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
COÑÉCETE A TI MESMO E AO MERCADO LABORAL (AC00745)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

16 de febreiro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
CARTA DE PRESENTACIÓN E CURRICULUM VITAE (AC00744)

Centro organizador

Área de Emprego e Emprendemento

Duración

16 de febreiro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
PROGRAMA DE JEAN MONNET: MÓDULO DE DOCENCIA "LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABALLADORES E MERCADO DE EMPREGO EUROPEO" 2016 (AC00742)

Centro organizador

Facultade de Dereito (Ourense)

Duración

Do 5 de febreiro ao 7 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

2 créditos de libre elección ou 41 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
XII Xornadas Sociedade e Dereito "Muller, política e igualdade" (AC00743)

Centro organizador

Facultade de Dereito (Ourense)

Duración

Do 28 de marzo ao 5 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

2 créditos de libre elección ou 32 horas de traballo

Data autorización

17/02/2016

 
FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS (XULLO) (AC00641)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría Industrial

Duración

Do 11 ao 27 de xullo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

60 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
ANÁLISE AVANZADO DA INFORMACIÓN (MICROSOFT EXCEL) (AC00638)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría Industrial

Por favor escriba aquí o nome do centro...

Duración

Do 27 de maio ao 1 de xullo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

40 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALCIÓNS TÉCNICAS DE EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS (ENTORNO CYPE) (AC00640)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría Industrial

Duración

Do 26 de maio ao 10 de xuño de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

60 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SLIDWORKS (MAIO-XUÑO) (AC00637)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría Industrial

Duración

Do 26 de maio ao 10 de xuño de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

60 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
INTRODUCIÓN Á SIMULACIÓN FEM Y CDF CON ANSYS: CFD (AC00642)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría Industrial

Duración

Do 25 de maio ao 13 de xuño de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

70 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
INTRODUCIÓN Á SIMULACIÓN FEM Y CDF CON ANSYS: FEM (AC00639)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría Industrial

Duración

Do 25 de maio ao 13 de xuño de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

70 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
ACTIVIDADE FÍSICA E ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA NENOS E MAIORES (AC00729)

Centro organizador

Facultade de CC da Educación de Ourense

Duración

Do 4 de marzo ao 15 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL CON PERSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (AC00728)

Centro organizador

Centro Asociado UNED Ourense

Duración

Do 29 de febreiro ao 9 de marzo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
INTRODUCIÓN Á CREACIÓN E XESTIÓN DE SITIOS WEB CON WORPRESS

Centro organizador

Escola de Enxeñaría Industrial

Duración

Do 12 de febreiro ao 4 de marzo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE NOVOS INVESTIGADORES EN ESTUDOS LITERARIOS E CULTURAIS (AC00726)

Centro organizador

Departamento de Literatura Española e Teoría da Literatura

Duración

Do 10 ao 12 de febreiro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
A LINGUA DO VIÑO. UN CURSO DE INGLÉS (AC00727)

Centro organizador

Centro Asociado UNED Ourense

Duración

Do 3 de febreiro ao 10 de marzo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Tods as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
TALLER DE SIMULACIÓN DE XUIZOS (AC 00725)

Centro organizador

Facultade de Dereito de Ourense

Duración

Do 27 de xaneiro ao 10 de marzo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

61 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
GALICIA E A INSTAURACIÓN DA MONARQUÍA BORBÓNICA: PODER E DINÁMICA POLÍTICA (AC00730)

Centro organizador

Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Por favor escriba aquí o nome do centro...

Duración

Do 21 ao 22 de xaneiro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

11,5 horas de traballo

Data autorización

16/12/2015

 
INTRODUCIÓN Á DOENZA DE ALZHEIMER E DOENZAS SIMILARES (AC 00718)

Centro organizador

Facultade de Ciencias da Educación de Ourense

Duración

Do 5 de febreiro ao 8 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

60 horas de traballo

Data autorización

12/11/2015

 
OPERATIVA E ATENCIÓN DUNHA FEIRA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA. XANTAR 2016 (AC 00722)

Centro organizador

Facultade de Ciencias e Turismo de Ourense

Duración

Do 2 ao 7 de febreiro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

12/11/2015

 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA E ATENCIÓN DUN CONGRESO INTERNACIONAL: ENCONTRO ECONOMIA PÚBLICA (AC 00723)

Centro organizador

Facultade de Ciencias e Turismo de Ourense

Duración

Do 1 ao 5 de febreiro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

12/11/2015

 
FUNDAMENTOS DE CÁLCULO TÉCNICO E CIENTÍFICO CON MATLAB (AC 00721)

Centro organizador

Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas

Duración

Do 22 de xaneiro ao 26 de febreiro de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

25 horas de traballo

Data autorización

12/11/2015

 
AS VISIÓNS XEO-POLÍTICAS DA PENÍNSULA IBÉRICA: HOMOXENEIDADE E HETEROXENEIDADE ENTRE ESPAÑA E PORTUGAL (AC 00715)

Centro organizador

Vicerreitoría do campus de Ourense

Duración

Do 3 ao 4 de decembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

12/11/2015

 
V ENCONTRO DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN. AS ARTES DECORATIVAS. APROXIMACIÓN Á SÚA CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN

Centro organizador

Museo de Pontevedra. Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia

Duración

Do 18 ao 20 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulaciós

Créditos

1 crédito de libre elección

Data autorización

12/11/2015

 
III COLOQUIO DE LINGÜÍSTICA HISTÓRICA (AC 00720)

Centro organizador

Facultade de Filoloxía e Tradución (Departamento de Filoloxía Galega e Latina)

Duración

Do 12 ao 13 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

15 horas de traballo

Data autorización

12/11/2015

 
MAIS ALO DO GOOGLE. COMO BUSCAR E XESTIONAR INFORMACIÓN PARA UN TRABALLO ACADÉMICO (12ª EDICIÓN) (AC 00548)

Centro organizador

Biblioteca Universitaria de Vigo

Duración

Do 9 ao 11 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

12/11/2015

 
3 DS VIGOMAR 15 (AC 00717)

Centro organizador

Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Duración

Do 6 ao 8 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

45 horas de traballo

Data autorización

12/11/2015

 
CURSO DE COMUNICACIÓN EN LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (NIVEL A1-A2, B1, B2)

Centro organizador

Federación de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

Duración

Do 5 de novembro de 2015 ao 25 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

2 créditos de libre elección

Data autorización

12/11/2015

 
CURSO BÁSICO DE AUTOCAD (AC 00719)

Centro organizador

Centro Asociado UNED Ourense

Duración

Do 26 de outubro ao 9 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

22 horas de traballo

Data autorización

12/11/2015

 
DIDÁCTICA DA FICCIÓN E CREACIÓN LITERARIA (AC 00716)

Centro organizador

Departamento de Filoloxía Galega e Latina

Duración

Do 15 de setembro ao 25 de setembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

60 horas de traballo

Data autorización

12/11/2015

 
LACTACIÓN, CORPO E SEXUALIDADE. OLLADAS HISTÓRICAS (AC 00702)

Centro organizador

Facultade de Historia

Duración

Do 29 ao 30 de outubro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

15 horas de traballo

Data autorización

14/09/2015

 
MÓDULO INICIATIVA EMPRENDEDORA (AC 00589)

Centro organizador

Vicerreitoría de Estudantes - Área de Emprego e Emprendemento

Por favor escriba aquí o nome do centro...

Duración

Do 13 de outubro ao 24 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

71 horas de traballo

Data autorización

14/09/2015

 
SEMINARIO CONXUNTO SOBRE TURISMO (AC 00704)

Centro organizador

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Duración

Do 5 ao 9 de outubro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

14/09/2015

 
INTRODUCIÓN AO INGLÉS ACADÉMICO: DA TEORÍA A PRÁCTICA (AC 00703)

Centro organizador

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Duración

Do 21 de setembro ao 7 de outubro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

14/09/2015

 
CURSO DE FORMACIÓN COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE EN OBRAS DE CONSTRUCIÓN (AC00599)

Centro organizador

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Duración

Do 14 de xaneiro ao 15 de abril de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

200 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
INGLÉS BÁSICO PARA PERSOAL SANITARIO (AC00691)

Centro organizador

Centro Asociado UNED Ourense

Duración

Do 17 de novembro de 2015 ao 8 de marzo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
Á SOMBRA DE CLARAVAL: O PATRIMONIO CULTURAL DE CEA E OSEIRA (AC00695)

Centro organizador

Centro Asociado UNED Ourense

Duración

Do 4 ao 5 de marzo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
OBRADOIRO "ACHÉGATE AO SUR" (AC00685)

Centro organizador

Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais

Duración

Do 29 de outubro ao 26 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
CURSO DE INTRODUCIÓN Á BOLSA DE VALORES (AC00696)

Centro organizador

Departamento de Economía Financeira e Contabilidade

Duración

Do 29 de outubro ao 26 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
CURSO COMPLEMENTARIO: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. NIVEL BÁSICO 5ª ED. (AC00583)

Centro organizador

Departamento de Enxeñaría de Recursos Naturais e Medio Ambiente

Duración

Do 22 de outubro ao 30 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

60 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
I XORNADAS "CAMIÑANDO CARA A IGUALDADE: PROBLEMAS E SOLUCIÓNS NA ESFERA XURÍDICA E PSICOSOCIAL" (AC00694)

Centro organizador

Departamento de Dereito Público, Área de Dereito Procesal

Duración

Do 20 ao 21 de outubro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

10 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
APPS E APLICACIÓN WEB CON HTML5 (AC00693)

Centro organizador

Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Duración

Do 16 de outubro ao 22 de decembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

52 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
CREACIÓN DE SITIOS WEB PASO A PASO CON JOOMLA (AC00692)

Centro organizador

Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Duración

Do 10 de outubro ao 12 de decembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

45 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
CURSO COMPLEMENTARIO: CONSELLEIRO DE SEGURIDADE NO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS III ED. (AC00584)

Centro organizador

Escola de Enxeñería Industrial

Duración

Do 6 de outubro ao 30 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

100 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
MAPEOS PARTICIPATIVOS DESDE A PERSPECTIVA DO XÉNERO (AC00684)

Centro organizador

Departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación

Duración

Do 1 ao 2 de outubro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

18 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
CURSO DE INTRODUCIÓN ÁS PERFORACIÓNS XEOTÉRMICAS (AC00690)

Centro organizador

Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas

Duración

Do 24 ao 25 de setembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

15 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
BEIJING + 20 E O CASO ESPAÑOL: VIOLENCIA DE XÉNERO E DISCRIMINACIÓN DA MULLER NAS ESTRUTURA POLÍTICAS E ECONÓMICAS (AC00689)

Centro organizador

Departamento de Dereito Público. Facultade de Ciencias Xurícas e do Traballo

Duración

17 de setembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

5 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
CONGRESO INTERDISCIPLINAR DO CAMPUS DE OURENSE DA UNIVERSIDADE DE VIGO (AC00686)

Centro organizador

Vicerreitoría do campus de Ourense (Agrupación de delegacións de alumnos dos centros do campus de Ourense)

Duración

Do 10 ao 12 de setembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

1 crédito de libre elección ou 30 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
MEET-TELECO E MEET-FILOLOXÍA (VOLUNTARIADO) (AC00688)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación e Facultade de Filoloxía e Tradución

Duración

Do 1 de setembro de 2015 ao 31 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

41,5 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
MEET-TELECO E MEET-FILOLOXÍA (FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSAIS) (AC00687)

Centro organizador

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación e Facultade de Filoloxía e Tradución

Duración

Do 25 de maio ao 7 de setembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

98,5 horas de traballo

Data autorización

22/07/2015

 
MENTOR NAS ACTIVIDADES DE TITORIZACIÓN DOS ESTUDANTES QUE CURSAN ALGÚN DOS GRAOS DA ETS DE ENXEÑARÍA DE MINAS DURANTE O CURSO 2015-16, DENTRO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Centro organizador

ETS de Enxeñaría de Minas

Duración

Do 1 de setembro de 2015 ao 31 de xullo de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
CURSO DE HARMONIZACIÓN, NORMALIZACIÓN E UNIFICACIÓN TEXTUAL (AC00662)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 2 de novembro ao 4 de decembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

1 crédito de libre elección ou 20 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
AS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA PARA DAR A COÑECER O TEU PERFIL PROFESIONAL (AC00661)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 2 de novembro ao 4 de decembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

15 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
INGLÉS DE NEGOCIOS BÁSICO (AC00659)

Centro organizador

Centro Asociado UNED de Ourense

Duración

Do 13 de outubro ao 24 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

20 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
SÁCALLE PARTIDO AO CORREO ELECTRÓNICO: ATALLOS, FACILIDADES E REDACCIÓN CORRECTA (AC00664)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 9 de outubro ao 6 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

1 crédito de libre elección ou 20 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
CURSO DE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (AC00665)

Centro organizador

Área de Normalización Lingúística

Duración

Do 5 de outubro ao 13 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

1 créditos de libre elección ou 20 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
ESPECIALISTA EN DOBRAXE (AC00656)

Centro organizador

Departamento de Tradución e Lingüística

Duración

Do 5 de outubro de 2015 ao 15 de maio de 2016

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

200 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
CURSO COMPLEMENTARIO. REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE INFRAESTRUCTURAS COMÚNS DE TELECOMUNICACIÓN (ICT) (AC00660)

Centro organizador

Departamento de Teoría do Sinal e as Comunicacións

Duración

Do 1 de outubro ao 15 de novembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

100 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
CURSO DE REDACCIÓN E DESEÑO DE TRABALLOS ACADÉMICOS E DE INVESTIGACIÓN (AC00666)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 28 de setembro ao 30 de outubro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

1 crédito de libre elección ou 20 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
CURSO DE EXTENSIÓN CULTURAL (AC00663)

Centro organizador

Área de Normalización Lingüística

Duración

Do 24 de setembro ao 17 de decembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

75 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
OPERATIVA E ATENCIÓN DUNHA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO TERMAL: TERMALIA 2015 (AC00667)

Centro organizador

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Duración

Do 21 ao 26 de setembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

30 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
FUNDAMENTOS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN CON MICROSOFT EXCEL (AC00668)

Centro organizador

Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas

Duración

Do 11 ao 25 de setembro de 2015

Validable para as titulacións das seguintes facultades ou escolas

Todas as titulacións

Créditos

25 horas de traballo

Data autorización

15/06/2015

 
 
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal